Chính phủ TT Biden đề xuất liều vaccine COVID-19 bổ sung từ 20/09