Tiến sĩ Fauci: Liều vaccine COVID-19 bổ sung có thể sẽ cần thiết nhưng vào thời điểm nào thì vẫn chưa rõ