Hoa Kỳ chạm mức trần nợ, buộc Bộ Ngân khố áp dụng ‘các biện pháp đặc biệt’