Bắc Kinh xác nhận khí cầu ở Mỹ Latinh là của Trung Quốc