Chính phủ TT Biden hoàn thiện các quy tắc hạn chế khí thải carbon đối với nhà máy điện dùng nhiên liệu hóa thạch

Các quy tắc này bao gồm đề nghị khai triển các công nghệ đồng đốt hydro và thu hồi và cô lập/lưu trữ carbon trong các nhà máy điện.