Tổng thống Biden ký bộ dự luật có kèm thêm lệnh cấm bắt buộc đeo khẩu trang

Đạo luật này nằm trong gói chi tiêu trị giá 460 tỷ USD mà tổng thống đã ký nhằm tránh nguy cơ đóng cửa một phần chính phủ.