Chính phủ TT Biden loay hoay với vấn đề lao động trẻ em trong bối cảnh nhập cư bất hợp pháp gia tăng