Chính phủ TT Biden tuyên bố chấm dứt các quy định liên bang về vaccine COVID