Các cơ sở y tế trên khắp Hoa Kỳ đang đảo ngược và bãi bỏ các quy định bắt buộc chích vaccine COVID