Chính phủ Vương quốc Anh yêu cầu Đại sứ quán Trung Quốc đóng cửa các đồn công an không chính thức