Chinh phục các mục tiêu theo phong cách của người La Mã

Từ quân đội La Mã, chúng ta có thể học được bài học để kiên trì với mục tiêu đã đặt ra.