Chính quyền Trung Quốc nhanh chóng dập tắt thông tin về hai vụ nổ gần đây ở khu vực thủ đô