Các đại công ty công nghệ chuyển trọng tâm sang Đông Nam Á khi sức hút đầu tư của Trung Quốc giảm sút

Đại diện của Apple, Microsoft, và NVIDIA đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo Indonesia, Malaysia, Thái Lan, và đề xướng các khoản đầu tư quy mô lớn.