Nhiều công ty niêm yết của Trung Quốc bị trừng phạt vì gian lận tài chính