Chủ siêu thị cảnh báo: Giá thực phẩm sẽ tăng ‘rất nhiều’