Giá thực phẩm chạm mức cao nhất trong một thập niên