Chủ sở hữu TikTok đã chi khoản tiền kỷ lục 2.14 triệu USD cho vận động hành lang