Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Chủ tịch công ty: ‘Shen Yun là một lời nhắc nhở quý giá về việc lịch sử đang bị kiểm duyệt’