Chủ tịch DEPA: Tổng thống Biden ưu tiên mua dầu của Ả Rập Xê Út, Iran hơn là của Mỹ