Chủ tịch Fed Jerome Powell: Hệ thống ngân hàng của Hoa Kỳ vẫn ‘lành mạnh và kiên cường’