Chủ tịch Hạ viện Johnson đưa ra nhiều dự luật chi tiêu hơn, tìm kiếm ‘lợi thế’ khi đàm phán với Thượng viện

Nỗ lực này nằm trong chiến lược buộc Thượng viện phải đàm phán chi tiêu theo các điều kiện có lợi bất kể việc lưỡng đảng đã thông qua Đạo luật Trách nhiệm Tài khóa hồi tháng Sáu.