Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đề ra ý tưởng mới để giúp chính phủ tránh đóng cửa

Khi thời hạn của dự luật tài trợ tạm thời 45 ngày sắp hết, Chủ tịch Hạ viện Johnson đang tìm cách duy trì nguồn tài trợ cho chính phủ mà không khiến bản thân ông bị mất việc.