Chủ tịch Hạ viện Johnson ‘rất lạc quan’ về việc Quốc hội có thể ngăn chặn chính phủ đóng cửa