Quốc hội Hoa Kỳ thông qua gói chi tiêu để ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa

Sau khi chạy đua với thời gian để đáp ứng thời hạn vào lúc nửa đêm, Quốc hội hiện có thời hạn đến ngày 22/03 để thông qua các dự luật tiếp theo nhằm tránh xảy ra một lần đóng cửa chính phủ khác.