Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi: ‘Chúng tôi sẽ không cho phép Trung Quốc cô lập Đài Loan’