Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Chủ tịch Hội đồng Đa văn hóa hân hoan trước thông điệp ‘tín Thần’ và ‘sự hợp nhất’ trong Shen Yun