Chủ tịch Johnson cho biết sẽ không thay đổi quy tắc về kiến ​​nghị truất phế sau phản ứng dữ dội từ một số dân biểu Đảng Cộng Hòa

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana) đã công khai chỉ trích kiến nghị truất phế nhưng tuyên bố rằng ông sẽ không theo đuổi việc thay đổi quy tắc.