Cựu TT Trump lại bảo vệ ông Johnson giữa lúc vị chủ tịch Hạ viện này bị đe dọa truất phế