Chủ tịch Moderna: Tất cả các vaccine có thể kém hiệu quả hơn với Omicron