CDC: FDA đang thảo luận để cấp phép cho vaccine đặc hiệu ngừa Omicron