Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Chủ tịch một công ty Nhật Bản thay đổi quan điểm không thích âm nhạc sau khi thưởng lãm Shen Yun