Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Chủ tịch Quận Cam tự hào nghênh đón Shen Yun và cảm kích được xem những gì Trung Quốc ‘không muốn chúng ta xem’