Chứng khoán Trung Quốc đối mặt với việc hủy niêm yết hàng loạt khi Hoa Kỳ đẩy mạnh bảo vệ nhà đầu tư