Chúng ta có phải là những kẻ khờ khạo trước tội ác khôn lường của ĐCSTQ?