Chúng ta không được quên nguyên nhân gây ra cuộc chiến chống khủng bố ở Gaza