Ông Elon Musk: Đổi tên thương hiệu Twitter thành X là một bước đi hướng tới ‘app cho mọi thứ’