Chương trình phát thanh của ông Rudy Giuliani bị hủy vì bàn luận về cuộc bầu cử năm 2020

'Chỉ thị này rõ ràng là vi phạm quyền tự do ngôn luận,' ông Giuliani nói.