Chuyến bay của PTT Harris đến Việt Nam chậm trễ vì ‘sự cố y tế’ ở Hà Nội