Chuyên gia bệnh truyền nhiễm tử vong vì COVID-19, mặc dù đã chích đủ hai liều vaccine