Chuyên gia cảnh báo: Đừng để ‘ảo tưởng đỏ’ khiến các vấn đề thực sự của việc bỏ phiếu qua thư bị bỏ qua