Chuyên gia cảnh báo: Kinh tế Hoa Kỳ sẽ không bao giờ trở lại mức lạm phát thấp trước COVID