Chuyên gia: Hoa Kỳ bật đèn xanh cho sản xuất vi mạch bán dẫn trong khi tách rời khỏi Trung Quốc