Chuyên gia: Hoa Kỳ ‘phụ thuộc nặng nề’ vào Trung Quốc về các nguyên tố đất hiếm