Chuyên gia làm chứng trước Thượng viện Hoa Kỳ: Phòng thí nghiệm Vũ Hán đã chỉnh sửa gene virus Nipah