Chuyên gia: Luật chống gián điệp sửa đổi của Trung Quốc là ‘triển vọng đáng sợ’ cho các công ty ngoại quốc đang hoạt động ở đây