Chuyên gia: Nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức ở Trung Quốc tương đương với tội diệt chủng