Theo ông David Satter, thành viên cao cấp của Viện Hudson, nước Nga hiện tại là sản phẩm phụ của sự sụp đổ đạo đức và thiếu pháp luật được thúc đẩy bởi hệ tư tưởng Marxist.

Ông Satter nói với chương trình “China Insider” (Nội tình Trung Quốc) của EpochTV: “Việc thiếu pháp luật, thiếu các tiêu chuẩn khách quan đã tạo ra một tình huống khi mà Nga bắt đầu quá trình chuyển đổi mạnh mẽ từ nền kinh tế xã hội chủ nghĩa và tài sản thuộc sở hữu nhà nước sang hệ thống tư bản chủ nghĩa dựa trên thị trường sở hữu tư nhân.”

Ông nói: “Kết quả này không phải là việc tạo ra nền dân chủ dựa trên thị trường, cũng không phải là việc tạo ra các thể chế dân chủ bình thường, mà ngược lại, đó là chủ nghĩa tư bản tội phạm, chủ nghĩa tư bản do bọn giặc cướp điều hành.”

Theo học giả này, giai cấp thống trị, nghĩa là chính phủ, “đã phải dùng đến khủng bố để củng cố và duy trì quyền lực của họ.”

Theo ý kiến ​​của ông Satter, để duy trì mặt tiền của một quốc gia dân chủ, họ cần thu hút sự ủng hộ của người dân và vận động quần chúng bằng các cuộc tấn công vào các quốc gia ngoại quốc.

“Cho dù đó là một cuộc tấn công vào Cộng hòa ly khai Chechnya, mà họ coi như một quốc gia xa lạ, hay Ukraine, Georgia, và những nơi tương tự,” ông Satter nói.

Vị chuyên gia này dẫn chứng thêm về cơ sở tư tưởng của việc vận hành Liên Xô là thuyết xung đột giai cấp bắt nguồn từ chủ nghĩa Marx.

Ông Satter cho biết, “Chủ nghĩa Marx cho rằng động lực của lịch sử là xung đột giai cấp. Vậy nên, điều đó không chừa chỗ cho sự kiềm chế về mặt đạo đức.”

“Giai cấp thống trị được tự do làm bất cứ điều gì họ muốn, bởi vì họ đang hành động vì lợi ích của lịch sử. Thế nên sát nhân hàng loạt thực sự đã không phải chịu một hình thức trừng phạt đặc biệt gì,” ông nói thêm.

Ông Satter đã trích dẫn bài diễn văn của ông Lenin gửi đến Đoàn Thanh niên Cộng sản Komsomol, để minh họa cho việc đạo đức và luân lý đã bị chủ nghĩa cộng sản chối bỏ như thế nào.

Ông nói: “Lenin đã nói trong bài diễn văn của mình trước Komsomol rằng … đúng và sai đều do quyền lợi của giai cấp thống trị quyết định.”

“Ở Liên Xô, tầng lớp đó được tuyên bố là do đảng cộng sản đại diện,” ông Satter nói thêm.

Sau khi Liên Xô sụp đổ, việc tiếp tục học thuyết này đã dẫn đến việc Nga không thiết lập được nhà nước pháp quyền.

Ông Satter cho biết: “Ở các nước Cộng hòa, nổi lên từ đống đổ nát của Liên bang Xô Viết, việc [thiết lập nhà nước pháp quyền] hiếm khi xảy ra, và ở Nga, thực tế là không hề có chuyện đó.”

Mặc dù nhiều người cho rằng mối đe dọa của chủ nghĩa cộng sản không còn tồn tại nữa, nhưng vị học giả này lưu ý rằng chủ nghĩa cộng sản vẫn còn tồn tại trong thói quen tư duy.

Và để đánh bại chủ nghĩa cộng sản, việc “nhận ra rằng phải có các nguyên tắc xuất phát từ ý thức đạo đức, thay vì từ lợi ích chính trị của một nhóm nhất định” là điều cần thiết, ông nói.

Cô Hannah Ng là một phóng viên đưa tin về Hoa Kỳ và Trung Quốc. Cô có bằng thạc sĩ về kinh tế học quốc tế và phát triển tại Đại học Khoa học Ứng dụng Kinh tế và Kỹ thuật Berlin.

Thanh Tâm biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn