Chuyên gia: Nhật Bản thể hiện lập trường chống ĐCSTQ bằng cách hạn chế tiếp cận thiết bị sản xuất vi mạch