Chuyên gia quân sự Nhật Bản tiết lộ tầm quan trọng của Ấn Độ trong Bộ Tứ