Chuyên gia: Thỏa thuận Hoa Kỳ-Congo có thể giúp cứu vãn ngành công nghiệp cobalt bị Trung Quốc chi phối